Dane firmy:

Victoria's Butik Katarzyna Wojak
ul. Boczna Kasprowicza 10
37-100 Łańcut
NIP: 5170108696

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy określonego w opisie każdego produktu.
 3. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 4. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Victoria's Butik Katarzyna Wojak
  ul. Boczna Kasprowicza 10 37-100 Łańcut). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 5. Promocje w sklepie Victoria's Butik nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

II. Zamówienia.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży paragon lub faktura jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem ( Poczta lub kurier ) na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Rozpoczęcie realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu Victoria's Butik
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku: – błędnego wypełnienia formularza zamówienia – przypadku braku wpłaty należności za zamówienie na wskazane konto w terminie 7dni – w przypadku wcześniejszego nieodebrania przesyłki
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadku uzasadniających wątpliwości co do prawidłowości danych adresowych podanych w procesie składania zamówienia lub braku możliwości kontaktu z kupującym.
 7. Każdy klient może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub anulować złożone zamówienie droga mailową pisząc na adres email sprzedającego sklep@victoriasbutik.pl.

III. Czas dostawy, dostawa i płatności.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:
  – Płatności przy odbiorze – należność pobiera kurier
  – Płatność z góry – tradycyjnym przelewem bankowym na konto sklepu, e-przelewem, PayPal.
 2. Płatności zagraniczne realizowane są za pomocą serwisu Paypal lub poprzez wpłatę na konto bankowe.
 3. Oferta publikowana w sklepie internetowym Victoria's Butik nie jest jednoznaczna ze stanem magazynowym sklepu.
 4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu dostępności poszczególnego produktu u producenta oraz wybranej formy dostawy. Szczegółowy termin realizacji określony w opisie produktu po wybraniu rozmiaru oaz w podsumowaniu procesu zamówienia.
 5. W szczególnych wypadkach wysyłka towaru może opóźnić się powyżej terminu określonego w opisie. W takiej sytuacji klienta ma prawo do rezygnacji z złożonego zamówienia bez podania przyczyny.
 6. W przypadku zamawiania produktów z różnym terminem dostępności, całe zamówienie będzie oczekiwało na skompletowanie. Na prośbę klienta zgłoszoną telefonicznie lub poprzez email wysłany na adres sklep@victoriasbutik.pl, istnieje możliwość wysłania zamówienia w dwóch osobnych przesyłach.
 7. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej, które określa kupujący w procesie składania zamówienia.
 8. Dokładny koszt dostawy określony jest w podczas procesu składania zamówienia oraz w jego podsumowaniu.

IV. Wymiany

 1. Kupujący ma możliwość wymiany towaru, który nie nosi widocznych śladów użytkowania wykraczających poza zwykłą możliwość zapoznania się z przedmiotem.
 2. Kupujący ma możliwość wymiany towaru do 14dni od momenty odebrania przesyłki.
 3. Koszt odesłania towaru na wymianę ponosi kupujący.
 4. Sprzedający deklaruje darmową wysyłkę wymienianego towaru za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub kuriera.
 5. Darmowa wymiana dotyczy tylko produktów wysyłanych na terytorium Polski.
 6. Cena właściwa towaru na wymianę to cena widniejąca na dokumencie zakupu ( paragonie lub fakturze VAT ).
 7. Dokładny opis procedury wymiany znajduje się w linku „wroty i reklamacje” pod adresem http://victoriasbutik.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7.
 8. W przypadku wymiany na produkt o innej wartości, ceną właściwą produktu na wymianę jest cena obowiązująca w dniu nadania paczki ( data stempla pocztowego )

V. Zwroty

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
 2. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
  Uwaga:
  Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe lub na konto z którego otrzymano płatność ( dotyczy e-płatności )
 5. Koszt odesłania towaru ponosi kupujący.
 6. Zwrotu towaru możliwy jest w przypadku gdy zwracany towar nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykłą możliwość zapoznania się z przedmiotem.
 7. Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w linku „Zwroty i reklamacje” pod adresem http://victoriasbutik.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7.

VI. Reklamacje.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu braku dostępności), Victoria's Butik zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 3. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania reklamacyjnego w ciągu 14 dni. Victoria's Butik nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 4. Dokładny opis procedury reklamacji znajduje się w linku „Zwroty i reklamacje” pod adresem http://victoriasbutik.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7.

VII. Ochrona danych osobowych.

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://victoriasbutik.pl/pl/i/Regulamin/3). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
 6. Umowy zawierane poprzez Victoria's Butik zawierane są w języku polskim.

——————————